Regulamin zajęć indywidualnych i grupowych

1. Koszty kursów grupowych podane są z 21% podatku VAT. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów.

2. Materiały dostarczane są gratis.

3. Uczniowie otrzymują materiały dostosowane do danych poziomów A0-A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+, B2, C1.

4. Zaplata za kurs przelewem lub IDEAL. Numer konta i dane do przelewu podawane są zawsze na fakturze dotyczącej płatności za kurs bądź zajęcia

indywidualne.

5. Rozpoczęcie kursu jest możliwe przy minimalnej ilości uczestników, minimum 4 osoby.

6. Zajęcia odbywają się w maks. 10-osobowych grupach.

7. Cała suma za kurs zostanie zwrócona kursantom jeśli dany kurs nie dojdzie do skutku i nie wyrażą zgody na przepisanie na inny termin.

8. Kursantom może zostać zaproponowany inny termin kursu, jeśli wybrany przez nich nie będzie możliwy. Kursant musi osobiście wyrazić zgodę na udział w kursie odbywającym się w innym terminie, odbywa się to mailowo.

9. Po zapisaniu się na stronie internetowej i podaniu swoich danych uczestnik oraz zatwierdzeniu regulaminu, kursant wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury za dany kurs, i zobowiązuje się do udziału w danym kursie.

10. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem kursu ( dotyczy jedynie zajęć indywidualnych bądź w parach).

11. W przypadku nagłych przyczyn losowych zajęcia mogą zostać odwołane przez nauczyciela, wtedy zajęcia przesuwane są o np. tydzień dłużej.

12. Jeśli uczeń nie pojawi się na kursie, bądź opuści zajęcia po uprzednim otrzymaniu faktury ( również w przypadku zajęć indywidualnych, w parach i grupach 3-osobowych) nie zostają mu zwracane pieniądze za zajęcia, które opuścił, nawet z przyczyn losowych.

13. Szkoła językowa Anita Nederlands voor iedereen zamknięta jest na okres wakacji nauczyciela prowadzącego (o terminie urlopu kursanci są informowani w bieżącym roku) oraz w oficjalne dni świąteczne.

14. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Aby otrzymać certyfikat, wymagana jest obecność na minimum 7 zajęciach z 10 oraz zrobienie testu kończącego poziom.

15. Zajęcia indywidualne, w parach i 3-osobowych grupach- przy płatnościach miesięcznych, jeśli nauczyciel odwoła zajęcia z przyczyn losowych, zwracane są pieniądze za nieodbyte zajęcia. W przypadku nieobecności ucznia nie istnieje możliwość otrzymaniu zwrotu pieniędzy, ponieważ rozliczając się za miesiąc z góry nauczyciel rezerwuje dla ucznia/uczniów konkretne terminy i godziny co jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca.

16. Nie ma możliwości przekładania zajęć przez uczniów.

17. Jeśli uczeń nie może pojawić się na zajęciach , może odbyć zajęcia przez Skype bądź otrzymać materiały do przestudiowania lub materiały powtórkowe.

18. Po otrzymaniu faktury za zajęcia bądź kursy uczniowie zobowiązują się do uregulowania płatności w podanym na fakturze terminie. W przypadku niezastosowania się do tego może zostać wszczęta procedura incasso co może wiązać się extra kosztami dla uczestników zajęć oraz kursów.

19. Uczestnik nie może oczekiwać zwrotu pieniędzy za wybrany przez siebie kurs jeśli grupa się uformowała i zostało potwierdzone przez organizatora kursu, że kurs może odbyć się w danym terminie.

20. Płatność

Zajęcia indywidualne, w parach i w 3 osoby – płatność za miesiąc z góry jako rezerwacja miejsca. Nie ma możliwości płacenia za pojedyncze godziny. 

Kursy grupowe- płatność za całość kursu z góry, bądź ewentualnie możliwość płatności w 2 ratach ( po uzgodnieniu z organizatorem kursu). Po zapisaniu się na kurs na stronie i zatwierdzeniu regulaminu szkoły uczestnicy zobowiązują się do płatności. Nie wywiązanie się z tego może zakończyć się wszczęciem procedury incasso i nałożeniem na uczestnika kursu dodatkowych kosztów.

21. Rezygnacja z zajęć/ kursów

a) W przypadku zajęć indywidualnych, w parach lub grupie 3-osobowej

Uczestnicy mogą zastopować zajęcia informując organizatora zajęć / nauczyciela o chęci rezygnacji czyniąc to do 20-stego bieżącego miesiąca co jest jednoznaczne z przerwaniem zajęć od przyszłego miesiąca. 

Jeśli uczeń zrezygnuje po otrzymaniu faktury za kolejny miesiąc zobowiązany jest do uregulowania tej płatności nawet w sytuacji gdy nie może kontynuować dalszej nauki, ponieważ wysłanie faktury za kolejny miesiąc jest jednoznaczne z rezerwacją dla ucznia danego terminu w nadchodzącym miesiącu np. Jeśli uczeń chce zrezygnować z zajęć w lipcu, zobowiązany jest poinformować nauczyciela do 20 czerwca o chęci rezygnacji.

b) Kursy grupowe-

-płatność przelewem

Uczestnicy zobowiązują się do obecności na danym kursie poprzez zapisanie się na stronie szkoły i wypełnienie formularza. W ciągu max. 14 dni od zapisania się zostają poinformowani mailowo o tym czy jest wystarczająca grupa uczestników, aby rozpocząć dany kurs. Jeśli tak , następnie zostaje wysłana faktura za dany kurs, która w ciągu od 2 do 14 dni zobowiązują się zapłacić na podany na fakturze rachunek szkoły (termin w zależności o daty startu kursu). Wysłanie faktury jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na danym terminie. 

płatność IDEAL– pieniądze zwracane są kursantowi jedynie w przypadku nieuformowania się grupy, o czym jest informowany w ciągu maksymalnie 14 dni od zapisania się i dokonania płatności.

W przypadku kursu dla firm jest wysyłana oddzielna oferta+ regulamin.