Nie wiesz jaki poziom wybrać?

 

Podejmij ze mną kontakt

poprzez e- mail lub telefonicznie.


Możesz tez przeczytać poniższy opis poszczególnych poziomów.

 

 

 

A1 - poziom początkujący
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.


A2 - poziom niższy średnio zaawansowany
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


B1 - poziom średnio zaawansowany 
Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyc się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Rozumie znaczenie standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.


B2 - poziom wyższy średnio zaawansowany
Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

 

26 czerwca 2020
Kurs ma na celu zgłębienie gramatyki, poszerzenie zasobu słownictwa między innymi w tematyce: lekarz, szpital, urzędy , bank, praca, sprawy codzienne. PRZESTRZEGAMY WSZELKICH ZASAD DEZYNFEKCJI I ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI.
26 czerwca 2020
Kurs jest skierowany do osób, które znają już podstawy języka holenderskiego, ale wciąż odczuwają barierę mówienia i czują się niepewnie podczas konwersacji. PRZESTRZEGAMY WSZELKICH ZASAD DEZYNFEKCJI I ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI.
26 czerwca 2020
Wkrótce... PRZESTRZEGAMY WSZELKICH ZASAD DEZYNFEKCJI I ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI.
26 czerwca 2020
Wkrótce... PRZESTRZEGAMY WSZELKICH ZASAD DEZYNFEKCJI I ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI.
26 czerwca 2020
Kurs dla osób zaczynających swoją przygodę z językiem niderlandzkim. PRZESTRZEGAMY WSZELKICH ZASAD DEZYNFEKCJI I ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI.

TERMINY KURSÓW

  1. pl
  2. nl

Anita Nederlands voor iedereen

,,Het onmogelijke mogelijk maken"

Suiestraat 9 B

3028 JA Rotterdam

Mauer und Betonarbeiten​​​​​​​

Masz pytania dotyczące mojej działalności?

Skontaktuj się ze mną!

Twoje imię
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Dziękuję! Formularz z zapytaniem został wysłany.
Błąd! Musisz wypełnić wszystkie pola

KvK: 59900083

Regulamin kursów